14. 5. 2012

ICS Brno (CZ) 05.05.+06.05.2012

O víkendu 05.05. a 06.05.2012 jsme se byli na Mezinárodní výstavy v Brně. Výstava se konala v pěkném prostředí hotelu Avanti. Výstavy jsme se zúčastnili s kocourkem Da Vincim a kočičkou Filoménou.

V sobotu Da Vinciho posuzovala dánská rozhodčí paní Dorte Kaae a v neděli švédská rozhodčí Anette Sjödin. Obě dvě dámy ve svých posudcích nešetřili superlativy a jednomyslně se shodly na stejném hodnocení Da Vinciho - EX 1, CAC. Tím Da Vinci splnil podmínky pro udělení titulu Šampion.

Filoménku v sobotu posuzovala velice milá australská rohodčí paní Penelope Bydlinski a v neděli dánská rozhodčí Dorte Kaae. Oběma rozhodčím se Filoménka vemi líbila, takže získala během víkendu 2x EX 1, CAC.

CH Witcheries Da Vinci

Filoména Birma Karamit Nova